Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022
Αρχική > Δράσεις & Υγεία > ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο