Τετάρτη, 6 Ιουλίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ:9/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ:9/2022 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

SUPPLIERS

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2022

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ 1,5 Tesla ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.230.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΨΗ67469ΗΔΜ-ΩΤΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Print Friendly, PDF & Email
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο