Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, 2022
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. συνολικής αξίας 32.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (26.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 02-12-2022 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6ης Υ.ΠΕ., TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 05-12-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 π.μ
https://isupplies.gr      

 

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 02/12/2022 13:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο