Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ & ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ & ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

PROMITHIES

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΑΣ & ΚΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.Πε.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21/02/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Days
Hrs
Min
Sec
Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 25/01/2023 15:00!
Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο