Αρχική > επικουρικοί ιατροί (Page 4)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 11-10-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-10-2021Λήψη

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 12-08-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-08-2021Λήψη ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-08-2021Λήψη

Read More

ANAKOINΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της 6ης ΥΠΕ Οι ενδιαφερόμενοι/ες ιατροί είναι υποχρεωμένοι, στην Υπεύθυνη Δήλωση που καταθέτουν σχετικά με την επιλογή τοποθέτησης, να δηλώνουν οπωσδήποτε ΔΥΟ ΝΟΜΟΥΣ της 6ης Υ.ΠΕ. με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν. Η επιλογή συγκεκριμένων Νοσοκομείων/Κέντρων

Read More

11/03/2021 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-03-2021 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-11-03-2021

Read More

20-01-2020 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2021

Read More