Κεντρική Υπηρεσία
Νέα & Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γρίπη Α (Η1Ν1) Εγκύκλιοι Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού 6ης Υ.ΠΕ. Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Σύνολο Μονάδων 6ης ΥΠΕ Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας-Αγροτικά Ιατρεία Μονάδες Ψυχικής Υγείας Προνοιακές Δομές Ειδικές Μονάδες Νοσοκομείων
Νομοθεσία Δημοσίων Έργων Έργα σε Εξέλιξη
Επιμορφωτικές Δράσεις Νοσηλευτικές Ειδικότητες Συνέδρια
TOMY Επικουρικό Προσωπικό Θέσεις Εργασίας Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημόσια Διαβούλευση Προκηρύξεις-Προσκλήσεις
Αγροτικοί Ιατροί ΕΟΠΥΥ Ανασφάλιστοι Εφημερίες Νοσοκομείων 6ης ΥΠΕ Έντυπα Αδειών Αίτηση για εξιδίκευση σε πολυδύναμες ΜΕΘ και Μ.Ε.Ν.Ν. Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων
Αρχική Σελίδα > Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠΥΚΑ)

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠΥΚΑ)

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠΥΚΑ) είναι αρμόδιο για:

 

 • Την παροχή πληροφοριών και τη σωστή ενημέρωση των πολιτών για:
  • Τα θέματα των τομέων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα δικαιώματά του και τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του.
  • Τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τις Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της 6ης  Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων – Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας.
  • Τον τρόπο έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (περίθαλψης, νοσηλείας, φιλοξενίας κ.λ.π.), καθώς και άλλων ιατρικών εγγράφων.
  • Τη λειτουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών στα Νοσοκομεία (διασυνδεόμενα με το ΚΕΠΥΚΑ 6ης ΥΠΕ) και τις υπηρεσίες που παρέχουν.
  • Τα ωράρια, τα τηλέφωνα και τους αρμόδιους υπαλλήλους των τακτικών εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων των Νοσοκομείων.

 

 • Την κατεύθυνση του πολίτη στις αρμόδιες για τις υποθέσεις του Υπηρεσίες.
 • Τη διερεύνηση των παραπόνων και καταγγελιών των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες της 6ης Υ.ΠΕ. πολιτών και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών τους με τις εξής ενέργειες:
  • Την εξέταση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών προς ασθενείς και η διερεύνηση και συγκέντρωση σχετικών στοιχείων.
  • Την υποβολή εισηγήσεων προς τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. για την εξέταση των παραπάνω καταγγελιών.
  • Τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, για την παραπομπή των καταγγελιών προς εξέταση στα αρμόδια όργανα.
  • Την παρακολούθηση της διαδικασίας διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
  • Το συντονισμό για το χειρισμό από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες κάθε θέματος, που αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών.

 

 • Την υποβολή προτάσεων εισηγήσεων προς τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. για τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Τακτή γραπτή ενημέρωση προς τον Διοικητή της 6ης Υ.ΠΕ. υπό μορφή έκθεσης - αναφοράς πεπραγμένων και προτάσεων, καθώς και αποτελέσματα μετρήσεων με τη μορφή στατιστικών στοιχείων.
 • Το συντονισμό των ενεργειών, τη διαρκή επικοινωνία και την παροχή οδηγιών στα γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε μονάδες παροχής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για θέματα προστασίας των ασθενών, αλλά και των πολιτών γενικά, με τη συνεργασία συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων ή και αυτοτελώς.
 • Την ενημέρωση των πολιτών για θέματα που αφορούν:
  • εφημερίες Νοσοκομείων,
  • προγράμματα εφημεριών Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613- 600556

e-mail επικοινωνίας: m.xirou@dypede.gr Επιστροφή