Κεντρική Υπηρεσία
Δείκτες Δομών Υγείας Νομοθεσία Υπηρεσίας Οικονομικά Στοιχεία Προμήθειες Στοιχεία Επικοινωνίας-Ωρες κοινού 12:00 με 15:00
Νέα & Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γρίπη Α (Η1Ν1) Εγκύκλιοι Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού 6ης Υ.ΠΕ. Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Σύνολο Μονάδων 6ης ΥΠΕ Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας-Αγροτικά Ιατρεία Μονάδες Ψυχικής Υγείας Προνοιακές Δομές Ειδικές Μονάδες Νοσοκομείων
Νομοθεσία Δημοσίων Έργων Έργα σε Εξέλιξη
Επιμορφωτικές Δράσεις Νοσηλευτικές Ειδικότητες Συνέδρια
TOMY Επικουρικό Προσωπικό Θέσεις Εργασίας Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημόσια Διαβούλευση Προκηρύξεις-Προσκλήσεις
Αγροτικοί Ιατροί ΕΟΠΥΥ Ανασφάλιστοι Εφημερίες Νοσοκομείων 6ης ΥΠΕ Έντυπα Αδειών Αίτηση για εξιδίκευση σε πολυδύναμες ΜΕΘ και Μ.Ε.Ν.Ν. Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων
Αρχική Σελίδα > Προφίλ > Κεντρική Υπηρεσία > Στοιχεία Επικοινωνίας-Ωρες κοινού 12:00 με 15:00

Στοιχεία Επικοινωνίας-Ωρες κοινού 12:00 με 15:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΜΗΜΑ

ΤΗΛ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

E-MAIL

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας)

2613-600500,501

 

6ype@dypede.gr

 

FAX ΔΙΟΙΚΗΤΗ

2610-423573

 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας)

2613-600500,501,502

 

ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτ. Ελλάδας)

2613-600500,501,502

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ/ΥΠΟΔΙΟΚΗΤΩΝ

2613-600501,502,503,508

 6ype@dypede.gr

ΓΡΕΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

2613-600556, 502

m.xirou@dypede.gr

ΓΡΕΑΦΕΙΟ e-dapy

2613-600519

2613-600555

m.tzamoulia@dypede.gr 

g.moraitis@dypede.gr 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

2613-600595

s.katagis@dypede.gr 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2613-600527

elkea@dypede.gr 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2613-600529

a.tsagla@dypede.gr 

ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2613-600550

k.eythimiou@dypede.gr 

p.antonopoulou@dypede.gr 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

2613-600578

d.antoniadis@dypede.gr 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2613-600596

g.masmanidis@dypede.gr 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2613-600518

2613-600542

xartis@dypede.gr 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

2613-600540

oikonomiko@dypede.gr 

FAX ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2613-600525

2613-600525

2613-600545 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2613-600541

d.vlaxou@dypede.gr 

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2613-600537 & 538

oikonomiko@dypede.gr

n.kougia@dypede.gr

m.staxtea@dypede.gr

v.iliopoulou@dypede.gr 

ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ)

2613-600543 & 546

a.chrysanthakopoulou@dypede.gr

v.antonopoulou@dypede.gr 

v.papanikolaou@dypede.gr

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2613-600531

a.kepenos@dypede.gr 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2613-600530,532,539

promithies@dypede.gr 

paraggelies@dypede.gr

FAX  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

2613-600545

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2613-600570

 e.stavrakidou@dypede.gr

ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ.  ΠΟΡΩΝ

2613-600564,565,548

a.vasileiou@dypede.gr 

x.dimakopoulou@dypede.gr

ΤΜ. ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ.  ΠΟΡΩΝ

2613-600548,592,566

a.a.panagopoulou@dypede.gr 

g.karidas@dypede.gr

i.sakellaraki@dypede.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2613-600585,586

 m.katsalirou@dypede.gr

v.lamprousi@dypede.gr

FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2610-434539 432418

 

Δ/ΝΣΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2613-600535,554

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2613-600535

i.proga@dypede.gr 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2613-600554 & 597

 t.anagnostopoulos@dypede.gr

e.florou@dypede.gr

 

ΓΡ.ΓΕΝ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ

2613-6005...

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2613-600577,572

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2613-600575,576,574,571

ty@dypede.gr  

FAX ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2610-424033

 

  Επιστροφή