Κεντρική Υπηρεσία
Δείκτες Δομών Υγείας Νομοθεσία Υπηρεσίας Οικονομικά Στοιχεία Προμήθειες Στοιχεία Επικοινωνίας-Ωρες κοινού 12:00 με 15:00
Νέα & Ανακοινώσεις ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γρίπη Α (Η1Ν1) Εγκύκλιοι Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού 6ης Υ.ΠΕ. Μελέτες & Στατιστικά Στοιχεία
Σύνολο Μονάδων 6ης ΥΠΕ Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ Στοιχεία Επικοινωνίας ΠΕΔΥ Κέντρα Υγείας-Αγροτικά Ιατρεία Μονάδες Ψυχικής Υγείας Προνοιακές Δομές Ειδικές Μονάδες Νοσοκομείων
Νομοθεσία Δημοσίων Έργων Έργα σε Εξέλιξη
Επιμορφωτικές Δράσεις Νοσηλευτικές Ειδικότητες Συνέδρια
TOMY Επικουρικό Προσωπικό Θέσεις Εργασίας Αποκλειστικές Νοσοκόμες
Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές Δημόσια Διαβούλευση Προκηρύξεις-Προσκλήσεις
Αγροτικοί Ιατροί ΕΟΠΥΥ Ανασφάλιστοι Εφημερίες Νοσοκομείων 6ης ΥΠΕ Έντυπα Αδειών Αίτηση για εξιδίκευση σε πολυδύναμες ΜΕΘ και Μ.Ε.Ν.Ν. Λίστες Αναμονής Ιατρικών Ειδικοτήτων

Προμήθειες


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

Μετά την έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2010 (ΦΕΚ/Β/03-02-2010)και μέχρι την διεκπεραίωσή του  και στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των δαπανών, η Επιτροπή προμηθειών Υγείας έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των τιμών των αναλώσιμων, προσθετικών υλικών στις οποίες  αγοράζουν τα Νοσοκομεία ευθύνης  από το εμπόριο.

Η χρήση αυτής της εφαρμογής εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους του  Υπουργείου  Υγείας :

(1) Nα συγκρίνει σε πραγματικό χρόνο τις τιμές (ανά είδος και ειδικότητα) μεταξύ των νοσοκομείων και εκεί όπου οι τιμές των υλικών αυτών είναι μεγαλύτερες το αρμόδιο τμήμα των Νοσοκομείων θα εξετάζει τη δυνατότητα να προβαίνει σε διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές για σχετικές εκπτώσεις .

(2) Η διαδικασία αυτή είναι ανοικτή και διαφανής αφού όλες οι πληροφορίες για τιμές και υλικά αναρτώνται στο διαδίκτυο καθιστώντας τις προσβάσιμες από όλα τα νοσοκομεία της χώρας, τους προμηθευτές, τους πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλείτε από την ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Προμηθειών Υγείας   www.epromy.gr

 

 Επιστροφή