Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6ης Υ.ΠΕ. , ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6ης Υ.ΠΕ. , ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ»

6η ΥΠΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6ης Υ.ΠΕ. , ΚΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΤΡΩΝ & ΚΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 267.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/05/2024 και ώρα 14:00

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο