Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.
nurse symbol

2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΕΝ.ΙΑΤΡΙΚΗ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ. (1η έγκριση 2024) 2η Ανάρτηση Γεν Ιατρική ή Παθολογιας

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Μη Αποδεκτές υποψηφιότητες και Πίνακες μοριοδότησης και  σειρά κατάταξης υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer    

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (38) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 12.000 BTU ΓΙΑ ΚΥ & ΠΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΥΤΟ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΔΙΤ) & β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 9.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΚΑΙ γ) ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥ ΖΑΧΑΡΩΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Σπάρτης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 21/06/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ Days Hrs Min

Read More
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (8)

Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου – ων εκμετάλλευσης ενός (1) ακινήτου, ιδιοκτησίας του Γ. Ν. Κέρκυρας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και στην συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας – Ισόγειο κτιρίου) στις 24 Ιουνίου

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 22 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την Διαδικασία της Συνέντευξης-Κατάταξη υποψηφίων, ειδικότητας, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (για την Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου) -Θέση επιμελητή Β΄- Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (6.51) της Υπ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Αναρτούμε σήμερα Τρίτη 21 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφίων  Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις επιμελητή Β΄, επιμελητή Α΄ και Διευθυντή ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, που περιλαμβάνονται στην υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28-02-2024 ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ έγκριση του Υπουργείου

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 6ης ΥΠΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06.2024 ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-06.2024  

Read More