Αρχική > 6η Υ.ΠΕ.

Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης /Κατάταξης των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας , σε βαθμό Διευθυντή -Επιμελητή Α΄ & Β΄ 1η έγκριση 2021 σύμφωνα με την αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/05.02.2021 ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 15-10-2021, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας,  Πίνακες:  Τελικής Μοριοδότησης /Κατάταξης  των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας  , σε βαθμό  Διευθυντή -Επιμελητή Α΄ & Β΄ 1η έγκριση 2021 σύμφωνα με την  αριθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/05.02.2021 ΑΔΑ: ΩΑΗΣ465ΦΥΟ-0ΜΙ

Read More

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΣΥ

Αναρτούμε σήμερα 14-1-2021 το αρίθμ. 1044/14-10-2021 Πρακτικό Ανάρτησης με συνημμένους τους πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για τις θέσεις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 5333/5-2-2021 (ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Read More

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ 14/10/2021

ΙΟΝΙΟ-ΗΠΕΙΡΟΣ 14-10-2021Λήψη ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 14-10-2021Λήψη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΟΝΙΟ-ΗΠΕΙΡΟΣ 14-10-2021Λήψη ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14-10-2021Λήψη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 14-10-2021Λήψη

Read More

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια «ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

ΤΟΜΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΛήψη ΤΟΜΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΛήψη ΤΟΜΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΛήψη ΤΟΜΥ ΔΥΤ.ΕΛΛ. 2ΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥΛήψη

Read More

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αναρτούμε σήμερα 12/10/2021  στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε , Πίνακες μη παραδεκτών καθώς και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (μετά τις ενστάσεις), των πέντε(5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 54849//21/9/2020 ορθή επανάληψη.    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Read More