Αρχική > PAXLOVID

PAXLOVID

Διάθεση αντιϊκών χαπιών PAXLOVID από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. για τις καθημερινές και για τα Σαββατοκύριακα του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 Ορθή Επανάληψη

paxclovid

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τα σημεία παραλαβής των αντιϊκών χαπιών Paxlovid και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των νοσοκομειακών φαρμακείων αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ για τις καθημερινές και για τα Σαββατοκύριακα του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις αντιϊκές θεραπείες και τις ημέρες αυτές εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από το γιατρό τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αντιϊκής αγωγής Covid-19 από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιϊκή αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί Rapid test, είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής μάσκας.

ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΟΕ

Print Friendly, PDF & Email