Αρχική > Αναφορές

Αναφορές

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.)

Ορίζουμε ως Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) στη Διοίκηση της 6ης Υ.ΠΕ. την μόνιμη υπάλληλο ΜΠΕΘΥΜΟΥΤΗ ΑΘΗΝΑ του ΗΛΙΑ, κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού – ειδικότητας Λογιστικού, με βαθμό Β΄, η οποία υπηρετεί με μετακίνηση στην Κεντρική Υπηρεσία της 6ης Υ.ΠΕ. από το ΓΝΑ ¨Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ¨.
Η ανωτέρω υπάλληλος θα ασκεί τα καθήκοντα του Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων της.

Στοιχεία επικοινωνίας:

email:

τηλέφωνο: 2613600662

Print Friendly, PDF & Email