Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις
επικουρικοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – 2023

17-06-2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   19-06-2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 19.06.2023

Read More
nurse symbol

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2024

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2024:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2024ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ 2024

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας - 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 2024. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι

Read More
επικουρικοί

17-06-2024 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

Αναρτούμε σήμερα 17/06/2024: κατάλογο αιτούντων ιατρών για εκπαίδευση στην αιμοκάθαρση σύμφωνα με το ΦΕΚ 7495/τ.Β/2023 καθώς και υπόδειγμα αίτησης. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ-υποδειγμα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΓΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Read More
6η ΥΠΕ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 13-06-2024

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 13-6-2024 13-06-2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 13-06-2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προσκλήσεις_για_ανάρτηση_ΚΥ_Βορείου ΚΥ ΑΓ ΜΑΡΚΟΥ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ Κ,Υ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΕΝΤΡΙΚ. ΚΛΙΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΠΙ ΛΕΧΑΝΩΝ ΚΗΜΔΗΣ

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες μοριοδότησης και  ανακατάταξης υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer  

Read More
επικουρικοί

12-06-2024 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-06-2024 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-06-2024 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-13-06-2024

Read More
election day 6hype

Οριστικοποίηση πίνακα υποψηφίων των μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλων για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης ΥΠΕ

Οριστικοποίηση πίνακα υποψηφίων των μόνιμων, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ υπαλλήλων για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ _2024

Read More