Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις
PROMITHIES

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης ΥΠΕ για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών του κάτωθι πίνακα, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/02/2023 και ώρα 15:00 μμ.Προϋπολογισμός:

Read More
6hYpe

Τελική (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας Αναισθησιολογίας – θέσεις υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΠΟ465ΦΥΟ-ΨΙΓ Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Αναρτούμε σήμερα, ημέρα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, την Τελική (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για την πλήρωση θέσεων της ειδικότητας, που περιλαμβάνονται στην υπ. αρίθμ.  Γ4α/Γ.Π.οικ.55065/06-10-2022 ΑΔΑ:92ΠΟ465ΦΥΟ-ΨΙΓ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Οι υποψήφιοi θα κληθoύν στη διαδικασία της

Read More
επικουρικοί

30-01-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

30-01-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-30-01-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-30-01-2023

Read More
peitharxiko

Oρισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΩΝ -2023 ΠΕΡΙ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ- 2023

Read More
6hYpe

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αναρτούμε σήμερα  27/01/2023 ημέρα  Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα ΙΙ. Μοριοδότηση των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων με αναγωγή για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας Οδοντιάτρου στο βαθμό Επιμελητή Β΄ (6.91.1) για το ΚΥ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.21989/16-03-2018 έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου Scanned from a Xerox

Read More
PROMITHIES

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 25/1/2023

ΑΡΧΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 25-01-2023 26-1-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ_ΠΡΟΣ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΚΥ_ΒΟΡΕΙΟΥ 26-01-2023 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 26-01-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 27-1-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΡ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΥ ΤΡΟΠΑΙΩΝ -ΓΡ. ΥΛΗ ΒΙΒΛΙΑ 30-01-2023 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΦ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ πρόσκληση για αναλωσιμο μικροβιολογικο_ΚΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΥ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥ Βορείου Τομέα Πάτρας Πρόσκληση

Read More
peitharxiko

Υποβολή υποψηφιότητας για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου ιατρών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αρμοδίου για θέματα ιατρών πλην ειδικευομένων της 6ης ΥΠΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΙΑΤΡΩΝ 2023

Read More
6hYpe

Τ.Ε.Π. 3η 2021

Αναρτούμε σήμερα ημέρα TΕΤΑΡΤΗ 25/01/2023 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον  Πίνακα Α Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων & Β. Τελικής μοριοδότησης και κατάταξης υποψηφίων μετά τις ενστάσεις & πριν από τις Συνεντεύξεις στην  ειδικότητα της Τ.Ε.Π  (3η έγκριση 2021) (Στη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ., η

Read More
επικουρικοί

20-01-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

20-01-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-20-01-2023

Read More
PROMITHIES

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & DRUM XEROX 3260 ΣΤΑ ΤΟΜΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.ΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & DRUM XEROX 3260 ΣΤΑ ΤΟΜΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ης Υ.ΠΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 3.000 σελίδων & ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ DRUM ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ 10.000 σελίδων Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 26/01/2023 13:00 Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, η 6η

Read More