Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
PROMITHIES

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεβέζης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεβέζης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 10/04/2023 και ώρα 12:00 μμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.ΤΟΜΥ ΗΠΕΙΡ.   Days Hrs Min Sec Η

Read More
6hYpe

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΡΙ6Ι46906Γ-Δ7Δ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΚΗΡΠΓΝΠ ΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Π.Γ.Ν.Π. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΝ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ ΑΔΑ ΠΓΝΙ ΟΡΘΗ ΓΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΜ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΝΠΠ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΡΘΗ 15 03 2023 ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΜ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Μ. Μολάων -2023 ΓΝ ΚΥ

Read More
nurse symbol

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση:  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ !!! H δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων στις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας και  Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» έως 31/03/2023  μέχρι και ώρα 15:00.  Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΚΕΝΩΝ-ΘΕΣΕΩΝ-03.2023 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ

Read More
επικουρικοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 10-03-23.6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα 10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΔΕ 10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΔΜ 10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΠΕ 10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΤΕ 10-03-23.6ηΥΠΕ Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα ΥΕ   Η ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ΑΣΕΠ, είναι από τις 11-03-23 έως τις 25-3-2023 (για 15 ημέρες) ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2023          

Read More
6hYpe

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Στελέχωση των Τμημάτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της 6ης ΥΠΕ

Η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος  με  Αρ. Πρωτ.: 11262/16-02-2023 (ΑΔΑ:ΨΞ17469ΗΔΜ-ΡΣΠ)  

Read More
επικουρικοί

09-02-2023 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Β ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 09.02.2023

Read More
nurse symbol

Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ΕΕΝ & ΔΥΚΝ

ΘΕΜΑ:Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων  ΕΕΝ & ΔΥΚΝΕνιαίος Πίνακας αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής. Τελικά αποτελέσματαΕνιαίος Πίνακας αποτελεσμάτων γραπτών & προφορικών εξετάσεων Ιανουαρίου 2023 ειδικότητας Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Τελικά αποτελέσματα Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΡΑΠΤΩΝ - ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Read More
nurse symbol

Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικοτήτων «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» και «Νοσηλευτικής Παίδων» κατηγορίας εκτός δημοσίου και τοποθέτηση των ειδικευομένων σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ»

ΘΕΜΑ:Έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικοτήτων «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Περιεγχειρητικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» και «Νοσηλευτικής Παίδων» κατηγορίας εκτός δημοσίου και τοποθέτηση των ειδικευομένων σε εκπαιδευτικές δομές αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ» Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ - ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΚΑΡΔ

Read More
nurse symbol

Τελικοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών εκτός δημοσίου

ΘΕΜΑ:Τελικοί πίνακες για την κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών εκτός δημοσίου για τις ειδικότητες «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», «Παθολογικής Νοσηλευτικής», «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» και «Νοσηλευτικής Παίδων» Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Read More