Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
nurse symbol

Διεξαγωγή Εξετάσεων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ΕΕΝ & ΔΥΚΝ 09/01/2023

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή Εξετάσεων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ΕΕΝ & ΔΥΚΝ 09/01/2023Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, στις 9 Ιανουαρίου 2023, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 6η Υ.ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (e–mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Ακολουθεί

Read More
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια ενός ψηφιακού πανοραμικού απεικονιστικού συστήματος» για το ΚΥ Ιωαννίνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. CPV 33141620-2: Ιατρικοί εξοπλισμοί Πρόσκληση ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών 08/12/2022 και ώρα 15:00     https://isupplies.gr         Days Hrs

Read More
PROMITHIES

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού γ ι α την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Η καταληκτική ημερομηνία

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (CPV: 38434500-1) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥ αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 801.886,79€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/01/2023 και ώρα

Read More
PROMITHIES

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (CPV: 09132000-3) ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09135100-5) ΤΩΝΚΥ ΤΗΣ 6ΗΣ Υ.ΠΕ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.238.546,92€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ Η καταληκτική

Read More
PROMITHIES

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου ανελκυστήρα (CPV 42416100-6, ανελκυστήρες) στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. συνολικής αξίας 32.860,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (26.500,00 χωρίς ΦΠΑ 24%),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Read More
PROMITHIES

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ & ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 8/12/2022 και ώρα 15:00 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΚΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ _ ΚΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Days Hrs Min Sec Η Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ήταν: 08/12/2022 15:00!

Read More
nurse symbol

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ  ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Έως και τις 31/12/2022 μέχρι και ώρα 15:00 Ακολουθεί η επισύναψη αρχείων:ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_081122ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Οδηγίες υποβολής αιτημάτων)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΧ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ

Read More
nurse symbol

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6ης Υ.ΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 - ΟΡΘΗ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟ Α' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΟ Β' 2023 ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  

Read More
επικουρικοί

26-10-2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022 Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2022 Β΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ 26.10.2022

Read More