Αρχική > ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

 Θέσεις Εργασίας & Προκηρύξεις
 Δημόσια Διαβούλευση
 Διακηρύξεις – Προμήθειες

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

TeamViewer_Setup  Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης 

MoH. 2018.07.18. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_GDPR v2.2 Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας  σχετική με το GDPR

VPN Αρχείο τηλεργασίας

jre-8u191-windows-i86 Java

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Print Friendly, PDF & Email