6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα  11 Ιουλίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
election day 6hype

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εκλογών της 5ης Ιουλίου 2024 για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης ΥΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ _ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΠ_2024  

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Μ.Ε.Θ. – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΠΙΝΑΚΑ (ΒΑΘΜΟΛ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ & ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓ) Μ.Ε.Θ. ΒΑΘΜ. ΣΥΝΕΝΕΥΞΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Πινάκων Μοριοδότησης ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Οριστικούς Πίνακες Μοριοδότησης και σειράς κατάταξης των υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Xerox Scan_05072024144032

Read More
6η ΥΠΕ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

"Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας , Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακα, που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την υπ΄αριθμ πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28-02-2024 ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ  έγκριση του Υπουργείου

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα 4 Ιουλίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων  για τη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
επικουρικοί

Aποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικά)

Σήμερα 04/07/2024 αναρτούμε τα αποτελέσματα του λοιπού επικουρικού προσωπικού, της κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ επικουρικά) . 6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 6ηΥΠΕ_Συγκεντρωτικά_Αποτελέσματα ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στο  Α.Σ.Ε.Π, από τις 05-7-24 έως και 19-7-2024, (για 15 ημέρες), σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΑΣΕΠ-2024      

Read More