Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω Εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων ΕΔΗΤ

Η υπηρεσία μας έχει την δυνατότητα να δέχεται Ηλεκτρονικά Τιμολόγια μέσω της εφαρμογής Διάθεσης Ηλεκτρονικών τιμολογίων ΕΔΗΤ (τακτικού Π/Υ ή Π/Υ ιδίων πόρων) Ο κωδικός ΑΑΗΤ της 6ης Υ.Πε. απαραίτητος για την ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ο  1015.E00813.0001 Η Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (ΕΔΗΤ) έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΠΣΔΔ προκειμένου οι Φορείς να

Read More
prosklhsh

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ

Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων σχετικά με την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Ιδιώτες Ψυχιάτρους Παιδιών & Εφήβων, σε Ψυχιάτρους Παιδιών & Εφήβων των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. του Κερδοσκοπικού Τομέα του άρθρου 12 του Ν.4272/2014  μέχρι την Παρασκευή 17-06-2022. https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ21469ΗΔΜ-65Ζ Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων υποψηφιοτήτων

Read More
.png

Προγράμματα παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στη Νέα Φιγαλεία Ηλείας

Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στην Νέα Φιγαλεία του Δήμου Ηλείας , στις 16-17 Ιουνίου 2022.  

Read More
.png

Προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων Ζίτσα- Ιωάννινα

Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στα Ιωάννινα 4-8 Ιουνίου 2022, στην Ζίτσα 9 Ιουνίου 2022 και στο Μέτσοβο 10 Ιουνίου 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΕ ΙΩΑΝΝ 6-2022 ΩΑΨΤ469ΗΔΜ-Μ2Ν

Read More
.png

Προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων – Λευκάδα

Έγκριση ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στις 02 Ιουνίου 2022 στην Παραλία Βασιλικής Λευκάδας και στις 03 Ιουνίου 2022 στο Βαθύ του Δήμο Μεγανησίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2-3.06.2022  

Read More
nurse

Πρόγραμμα Εφημεριών των Ψυχιατρικών Τμημάτων/Κλινικών Νοσοκομείων Αρμοδιότητας 6ης Υπε μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Πρόγραμμα Εφημεριών των Ψυχιατρικών Τμημάτων/Κλινικών Νοσοκομείων Αρμοδιότητας 6ης Υπε μηνός Ιουνίου 2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022  

Read More
prosklhsh

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/τ.Α/28-3-2017) https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΟΟΕ469ΗΔΜ-4ΔΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ,ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΨΥ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4272/2014, ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ

Read More