Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις (Page 2)
6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Πρεβέζης, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Λήξη Υποβολής Προσφορών 01/06/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.ΤΟΜΥ ΠΡΕΒ  

Read More
επικουρικοί

09-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

09-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-09-05-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-09-05-2023

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018)

Αναρτούμε σήμερα 09/05/2023 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ, Πίνακες Μοριοδότησης / Κατάταξης των υποψηφίων(πριν τις ενστάσεις), για την επιλογή Συντονιστή Οδοντιάτρου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.), σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.1 της .αριθ. Γ1δ/Γ.Π. οικ. 94594/5-12-2018, Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5839/τ. Β/27-12-2018). ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ :      ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ

Read More
επικουρικοί

03-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

03-05-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-03-05-2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-03-05-2023

Read More
nurse stanca 300x158 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ Μαΐου 2023 ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ Μαΐου 2023 ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023  

Read More
επικουρικοί

25-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

25-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-25-04-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-25-04-2023

Read More
6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Λήξη Υποβολής Προσφορών 16/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.ΤΟΜΥ ΙΩΑΝΝ.

Read More
επικουρικοί

12-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

12-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-04-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-12-04-2023

Read More
επικουρικοί

07-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

07-04-2023 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΘΕΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-07-04-2023 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-07-04-2023  

Read More