Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

ANAΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5)ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ(ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (1Η ΕΓΚΡΙΣΗ)

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, σήμερα ημέρα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020τους Πίνακες Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης των πέντε (5)πρώτων υποψηφίων  ειδικότητας Γαστρεντερολογίας ( για την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων σύμφωνα με :

την υπ αριθμ.917/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ) ΑΔΑ :6Ρ48446907Β-ΘΜ4 προκήρυξη του Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

την υπ αριθμ. 2624/10-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ )προκήρυξη του Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

την υπ αριθμ 3755/13-02-2020(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) προκήρυξη του ΠΓΝΠ,

 της 1ης έγκρισης του Υ.Υ. 8252/7-2-2020  (5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)   :

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 729)κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-Ο.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 689) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ,

-Μία θέση σε βαθμό Επιμελητή Β΄ειδικότητας Γαστρεντερολογίας (κωδικός θέσης 734) κλάδου ιατρών ΕΣΥ , για το Γ.Ν. ΠΓΝΠ

Ακολουθεί επισύναψη αρχείου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1H ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο