Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > Πίνακας Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής – θέση υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 Απόφασης Υπουργείου Υγείας

Πίνακας Αναμοριοδότησης υποψηφίων ειδικότητας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής – θέση υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 Απόφασης Υπουργείου Υγείας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Πίνακα Νέας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής για την πλήρωση θέσεως Επιμελητή Β΄ του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων που περιλαμβάνεται στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.49607/07-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου.

Κατά του πίνακα  οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης στη γραμματεία του Συμβουλίου αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας (5) ημερών, που ξεκινά από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης, σύμφωνα με το άρθρο (2) της υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. οικ.39417/23-06-2021 ΦΕΚ 2804/30-06-2021 Υ.Α. και τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Παρακάτω η επισύναψη αρχείων

Αναμοριοδότηση Πλαστικής Χειρουργικής-Β’ 2021

Αναλυτικός-Πλαστική Χειρουργική-Β΄2021

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο