Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης Οφθαλμολογίας

Ανάρτηση Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης Οφθαλμολογίας

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 29 Απριλίου 2022, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον  Πίνακα Τελικής Κατάταξης των υποψηφίων ειδικότητας Οφθαλμολογίας, μετά τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης και τη συνεδρίαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. για  μία (1)  θέση, επιμελητή Β΄ στο Π. Γ.Ν. Τρίπολης “Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ” ((Προκήρυξη υπ. αριθμ.15572/09-09-2021-Ορθή Επανάληψη  (ΑΔΑ:9Ρ90469Η2Π-Φ01) που περιλαμβάνετε στην αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π..49607/7-9-2021  (ΑΔΑ: ΩΦΒΙ465ΦΥΟ-ΤΕΟ)3η Ορθή Επανάληψη  Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Ο υποψήφιος που έχει επιλεγεί ως πρώτος θα κληθεί όπως αποδεχθεί την θέση, εντός δύο ημερολογιακών ημερών ,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π..οικ.39417/23-06-2021(ΦΕΚ 2804/30-6-2021)Aπόφασης του Υ.Υ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο