Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία Τύπου > Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

2 2
Οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανανέωση και εκσυγχρονισμό του πάγιου Ηλεκτρομηχανολογικού, Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), παλαιότητας σε πολλές περιπτώσεις άνω των 30 ετών, αρχίζουν να σχηματοποιούνται σε έργο και νέες εγκαταστάσεις.
Με τη διαχρονική συνεισφορά και παραγόμενο έργο των Διοικήσεων του ΠΓΝΙ, την υποστήριξη της 6ης ΥΠΕ, των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά κυρίως με την εργώδη προσπάθεια και αποτελεσματικότητα του προσωπικού διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων, το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων παρέλαβε τον πρώτο εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στο έργο «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ», συνολικού προϋπολογισμού 4.450.000,00 € και βρίσκεται ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5032929).
Η Πράξη διαρθρώνεται σε 12 Υποέργα, μεταξύ των οποίων είναι η εγκατάσταση μηχανήματος οστικής πυκνότητας, προμήθεια ενός C-ARM για ERCP, θερμομόνωση-υγρομόνωση ταρατσών, εγκατάσταση κλιματισμού σε κλινικές, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 500 KVA, αντικατάσταση θυρών εισόδου και εξόδων κινδύνου, αλλαγή λαμπτήρων με περίπου 10.000 φωτιστικά LED, αναβάθμιση συστήματος διαχείρισης κτιρίου-BMS κλπ.
Τα Υποέργα της Πράξης που υλοποιήθηκαν είναι:
1.Προμήθεια και εγκατάσταση επτά (7) χειρουργικών προβολέων σε
ισάριθμες χειρουργικές αίθουσες του ΠΓΝΙ. Σε αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και τεχνολογικά απαξιωμένων χειρουργικών προβολέων άνω της 15ετίας εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε άμεση λειτουργία επτά (7) σύγχρονοι χειρουργικοί προβολείς συμβατικής δαπάνης 109.906,00 €.
2. Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) παρακλίνιων monitor και
ενός κεντρικού σταθμού τεχνολογίας TFT, για σύνδεση με υπάρχον δίκτυο monitor της ΜΕΠΚ. Το δίκτυο παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων ασθενούς της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) του ΠΓΝΙ αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκε με 4 υπερσύγχρονα παρακλίνια μόνιτορ και έναν κεντρικό σταθμό TFT συμβατικής δαπάνης 64.976,00 €.
Εν όψει της υλοποίησης και άλλων Υποέργων που θα θωρακίσουν ενεργειακά το Νοσοκομείο για την επόμενη 30ετία, η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ήθελε να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες της:
 Προς τους Εργαζόμενους του Νοσοκομείου για τον συνεχή αγώνα που κάνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις καθημερινές προκλήσεις και δυσκολίες, χωρίς όμως να χάνουν το στόχο υλοποίησης μακροχρόνιου σχεδιασμού και ανάπτυξης.
 Προς την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και την Πολιτική Ηγεσία των Υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, για την διαχρονική στήριξη προς την κατεύθυνση υλοποίησης αυτού του, στρατηγικής σημασίας για το Νοσοκομείο, έργου.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο