Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Δελτία Τύπου > 6η ΥΠΕ – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κλινικών Εκπαιδευτών Υπηρεσιών Υγείας

6η ΥΠΕ – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κλινικών Εκπαιδευτών Υπηρεσιών Υγείας

nosileutes
Ένα ακόμη πρόγραμμα εκπαίδευσης από την 6η ΥΠΕ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι υγειονομικοί κάθε Νοσηλευτικής ειδικότητας των Νοσηλευτικών μονάδων της 6ης ΥΠΕ με κλινική εμπειρία, που επιθυμούν, να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές, καθώς και να αποκτήσουν την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας. Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας χορηγείται από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης που περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εθνικού συστήματος πιστοποίησης, η εκπαιδευτική επάρκεια θεωρείται «οριζόντια δεξιότητα», υπό την έννοια ότι δεν πιστοποιείται η επάρκεια σε μια ειδικότητα ή ένα αντικείμενο (π.χ Χειρουργικός , Παθολογικός, Εργαστηριακός και τομέας ψυχικής υγείας), αλλά η επάρκεια σε γνώσεις και ικανότητες προκειμένου ο Κλινικός Εκπαιδευτής να διδάξει σε ενηλίκους, σε Νοσηλευτικές δομές και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή σε Νοσηλευτικές Δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στον Χειρουργικό ,
Παθολογικό και Εργαστηριακό Τομέα.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, διδακτικές ενότητες και
πρακτικές ώστε να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε Νοσηλευτικές μονάδες προσφέροντας εξειδικευμένη εκπαίδευση στους διαφορετικούς τομείς (Χειρουργικό, Παθολογικό, Εργαστηριακό και τομέα ψυχικής υγείας). Μετά το τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του Κλινικού Εκπαιδευτή Επιστημονικά Υπεύθυνος του προγράμματος ο Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος και ο Συντονισμός ανήκει στην Μαρία Αδαμοπούλου, στέλεχος της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας και Υπεύθυνη εκπαίδευσης για το προσωπικό των Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ.
Print Friendly, PDF & Email
Μετάβαση στο περιεχόμενο