Αρχική > δικηγόρου
6hYpe

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ’Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Ψ37Υ46906Η-ΤΥ2Λήψη

Read More