Αρχική > 2024 > Ιούνιος
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα  ημέρα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων     ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου Πίνακες Νεφρολογίας    

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Μ.Ε.Θ. – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ. ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 2024A ΜΕΘ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ) 2024A ΜΕΘ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ)

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. τους Πίνακες Τελικής Βαθμολογίας και επιλογής των υποψηφίων ανά αποκηρυχθείσα θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
nurse stanca 300x158 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 6ΗΣ ΥΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 6ΗΣ ΥΠΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΨΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024          

Read More
6η ΥΠΕ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 27-06-2024

27-06-2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Κ.Υ.ΑΣΤΡΟΥΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΚΥ Βορείου Τομέα Πατρών Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου (SPLIT)  

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Κορίνθου, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Μίσθωμα 6.944,00 ευρώ ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα (τιμή τετραγωνικού μέτρου 6,20 ευρώ). Λήξη Υποβολής Προσφορών 29/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα 25-06-2024 ημέρα Τρίτη στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα Μοριοδότησης και σειρά κατάταξης (μετά τις ενστάσεις) -για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας  Ρευματολογίας  στο βαθμό Διευθυντή για το Γ.Ν. Ιωαννίνων "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π. οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

Α ΕΓΚΡ. 2024 ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΒΑΘΜ ΣΥΝΕΝΤ & ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Read More