Αρχική > ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

Α ΕΓΚΡ. 2024 ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (ΒΑΘΜ ΣΥΝΕΝΤ & ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ)

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2024, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024). 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΡΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΟΡ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)  

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΠΡΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΜΗ ΠΑΡΑΔ-ΑΝΑΜΟΡ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ) 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΣΥΓΚΕΝΤΡ 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

Read More