Αρχική > Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΩΔ: 6.21 Ο/Η υποψήφιος καλείται όπως αποδεχθεί την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Read More
nurse symbol

3η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτούμε σήμερα τον πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξη) των υποψηφίων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ όπως  αυτός προκύπτει (3Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2023)   Οι υποψήφιοι καλούνται όπως αποδεχθούν την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/01.02.2021)] 3Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Read More
nurse symbol

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Αναρτάται  σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ  υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για μια (1) θέση επ. Β΄ για το Γ.Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & μιας (1) θέσης επ. Β΄για το Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-Α.Ο.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ο /Η   υποψήφιος  για τις ως άνω  θέσεις    που έλαβε μέρος στη   διαδικασία της συνέντευξης, και

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα ημέρα Τρίτη 19/03/2024 στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε.τον Πίνακα Μοριοδότησης και Κατάταξης υποψηφίων -για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ.  ειδικότητας ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ στο βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.64017/05-12-2023 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, έγκριση του Υπουργείου Υγείας. Scanned from a Xerox Multifunction Printer  

Read More
nurse symbol

Ανάρτηση Παιδιατρικής

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας Παιδιατρικής σε θέση Επιμελητή Β΄ για το .Γ.Ν.Μεσσηνίας-Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας  ΚΩΔ: 6.32 Ο/Η υποψήφιος καλείται όπως αποδεχθεί την θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/01.02.2021)] ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Read More
nurse symbol

ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα τον Πίνακα Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης) των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων για την ειδικότητα της ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ όπως αυτός προκύπτει.   Οι υποψήφιοι  καλούνται όπως αποδεχθούν την  θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4771/2021 (ΦΕΚ 16/Α΄/01.02.2021)] από την ανάρτηση του Πίνακα (ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ) 3Η

Read More