Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

nurse symbol

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.119 & για το Π.Γ.Ν.Π. “ΠΑΝΑΓΙΑ  Η ΒΟΗΘΕΙΑ” ΚΩΔ: 6.128

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι για τις ως άνω θέσεις υποχρεούνται, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο