6η ΥΠΕ

Πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας της 6ης Υ.ΠΕ με ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ

Αναρτούμε σήμερα  τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας του Κέντρου Υγείας ΒορείουΤομέα Πατρών και του Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας (Ναυπακτίας) της 6ης Υ.ΠΕ, με επτά (7) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ και εν ελλείψει ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ /ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ- χωρίς άδεια και  πιστοποίηση, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Κατά των πινάκων

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

"Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 1 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφίων  Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων  για  θέση  επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παιδιατρικής για το Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.30, για το Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΩΔ: 6.89 & για το Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ

Read More