Αρχική > 2024 > Μάιος
election day 6hype

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης για συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ_ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΠ_2024

Read More
6η ΥΠΕ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για ΚΥ/ΤΟΜΥ αρμοδιότητας 6ης ΥΠΕ από 30-05-2024

30-5-2024 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 30-05-2024 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 30-05-2024 Κ.Υ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αναγόμωση- Συντήρησ-3 ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 04-06-2024

Read More
nurse symbol

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 30 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την Διαδικασία της Συνέντευξης-Κατάταξη υποψηφίων, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ που περιλαμβάνονται στην υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024 (3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) ΑΔΑ:6ΑΞ465ΦΥΟ-Θ2Χ Απόφασης Υπουργείου Υγείας (1η έγκριση 2024). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

Read More
nurse symbol

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το .Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΩΔ: 6.98, για το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.30 & για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΩΔ:6.89 που περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας

Read More
election day 6hype

Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας για το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης ΥΠΕ

Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη Υπευθύνου/ης Συντονισμού και αντίστοιχου/ης Αναπληρωτή/τριας για το Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας Ορισμός ημερομηνίας εκλογών

Read More
nurse symbol

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΠΡΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΜΗ ΠΑΡΑΔ-ΑΝΑΜΟΡ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ) 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΣΥΓΚΕΝΤΡ 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ

Read More