Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

nurse symbol

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ σε θέση Επιμελητή Β΄ για το .Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΩΔ: 6.98, για το Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΔ: 6.30 & για το Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΩΔ:6.89 που περιλαμβάνονται στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας – 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 2024-

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι για τις ως άνω θέσεις υποχρεούνται, να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της θέσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του τελικού πίνακα βαθμολογίας.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024

 

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο