Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις > ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

nurse symbol

Αναρτούμε σήμερα Πέμπτη 30 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την Διαδικασία της Συνέντευξης-Κατάταξη υποψηφίων, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ που περιλαμβάνονται στην υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024 (3η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) ΑΔΑ:6ΑΞ465ΦΥΟ-Θ2Χ Απόφασης Υπουργείου Υγείας (1η έγκριση 2024).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 & (4) της υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, Απόφαση του Υπουργείου Υγείας οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα θα προσκληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, σύμφωνα με πρόσκληση που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο