6η ΥΠΕ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 13 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, Πίνακα μη παραδεκτών υποψηφίων  Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέση επιμελητή Β΄ειδικότητας Αιματολογίας ή Παιδιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας (για την Ειδική Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου) για το Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ -ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αναρτούμε σήμερα  Δευτέρα13 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την συνέντευξη υποψηφίων, ειδικότητας  Παιδιατρικής (κατά των οποίων δεν κατατέθηκαν ενστάσεις), σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π . 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, απόφαση ΥΥ), Για τις  ως άνω θέσεις του .Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, του Γ.Ν .

Read More
436236179 765355902449797 5783257147137393752 n

Το μήνυμα του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριών

Η σημερινή ημέρα (12η Μάϊου) είναι αφιερωμένη στους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες του Εθνικού μας Συστήματος Υγείας. Για εμάς, τη Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, είναι μια ημέρα αναγνώρισης αυτών των επαγγελματιών υγείας, που εργάζονται με πίστη στις επαγγελματικές τους αρχές, τηρώντας τη νοσηλευτική δεοντολογία και ανοίγοντας δρόμους εφαρμογής νέων τεχνικών

Read More