Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Ανακοινώσεις Κρίσεων Ιατρών > ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ -ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ -ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα  Δευτέρα13 Μαίου 2024, στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, τον Οριστικό πίνακα κατάταξης -πριν την συνέντευξη υποψηφίων, ειδικότητας  Παιδιατρικής (κατά των οποίων δεν κατατέθηκαν ενστάσεις), σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π . 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, απόφαση ΥΥ),

Για τις  ως άνω θέσεις του .Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, του Γ.Ν . ΠΡΕΒΕΖΑΣ και του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ -Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ, που περιλαμβάνονται  στην υπ. αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 12386/28.02.2024  ΑΔΑ:6ΑΞ465ΦΥΟ-Θ2Χ Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 & (4) της υπ΄αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 62944/23.11.2023 ΑΔΑ:ΩΧΠΕ465ΦΥΟ-ΥΝ8 ΦΕΚ6701/Β΄/28.11.2023, Απόφαση του Υπουργείου Υγείας οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα  θα προσκληθούν στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης , σύμφωνα με πρόσκληση που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ -ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο