Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024
Αρχική > nea > Πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας της 6ης Υ.ΠΕ με ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ

Πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας της 6ης Υ.ΠΕ με ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ

6η ΥΠΕ

Αναρτούμε σήμερα  τους πίνακες αποτελεσμάτων σχετικά με την πρόσκληση συνεργασίας του Κέντρου Υγείας ΒορείουΤομέα Πατρών και του Κέντρου Υγείας Άνω Χώρας (Ναυπακτίας) της 6ης Υ.ΠΕ, με επτά (7) ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ και εν ελλείψει ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ /ΔΙΑΣΩΣΤΗ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ- χωρίς άδεια και  πιστοποίηση, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών.

Κατά των πινάκων μπορεί να υποβληθεί ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 02-5-2024 έως 13-5-2024.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας της 6ης Υ.ΠΕ ( Υπάτης 1  Τ.Κ 26441 ΠΑΤΡΑ).

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ- ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ -χωρίς άδεια και πιστοποίηση-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ -χωρίς άδεια και πιστοποίηση-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ -χωρίς άδεια και πιστοποίηση-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ-ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ-ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ-ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ -ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο