Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας Γ.Ν. Κέρκυρας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας Γ.Ν. Κέρκυρας

6η ΥΠΕ

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 21 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στο Πρωτόκολλο του Γ. Ν. Κέρκυρας.

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 14.00 και στα τηλέφωνα: 26613-60641 / 466.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα είναι διαθέσιμο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα αναρτώνται στους ανωτέρω ιστότοπους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΡΙΘΜ. 13 – 2024

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο