Αρχική > ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Σπάρτης Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Λήξη Υποβολής Προσφορών 20/08/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ Κ.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ενός (1) ακινήτου στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Κορίνθου, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. Μίσθωμα 6.944,00 ευρώ ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα (τιμή τετραγωνικού μέτρου 6,20 ευρώ). Λήξη Υποβολής Προσφορών 29/07/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2024 – Γ.Ν. Κέρκυρας

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 21 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στο Πρωτόκολλο του Γ. Ν. Κέρκυρας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και στην συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-Εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου ιδιοκτησίας Γ.Ν. Κέρκυρας

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 21 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στο Πρωτόκολλο του Γ. Ν. Κέρκυρας. Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 14.00 και στα τηλέφωνα: 26613-60641 / 466. Το

Read More
6η ΥΠΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ–Εκμίσθωση τεσσάρων (4) ακινήτων ιδιοκτησίας Γ.Ν. Κέρκυρας

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και στην συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Κέρκυρας «ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ» (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας – Ισόγειο κτιρίου) στις 30 Απριλίου

Read More