Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
Αρχική > Νέα & Ανακοινώσεις > Διακηρύξεις - Προμήθειες > ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2024 – Γ.Ν. Κέρκυρας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16/2024 – Γ.Ν. Κέρκυρας

6η ΥΠΕ

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών: 21 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ στο Πρωτόκολλο του Γ. Ν. Κέρκυρας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας επαναπροκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και στην συνέχιση αυτού με Δημοπρασία με προφορικές προσφορές μέχρι αναδείξεως του τελευταίου πλειοδότη, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου (Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Περιοχή ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ Κέρκυρας – Ισόγειο κτιρίου) στις 01η Ιουλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για την ανάδειξη αναδόχου – ων εκμετάλλευσης τριών (3) ακινήτων, ιδιοκτησίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και για χρονικό διάστημα εκμίσθωσης τα είκοσι (20) έτη.

Καταληκτική ημ/νία και ώρα κατάθεσης των προσφορών : 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στο Πρωτόκολλο του Γ. Ν. Κέρκυρας.

Λεπτομέρειες της προκήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00 – 14.00 και στα τηλέφωνα : 26613-60466 / 868

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας (www.gnkerkyras.gr) καθώς και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. Πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως θα αναρτώνται στους ανωτέρω ιστότοπους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16-2024

Print Friendly, PDF & Email
dypede
6η Υ.ΠΕ.
Σκοπός της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας είναι η αποτελεσματικότερη κσι αποδοτικότερη λειτουργία των ΦΠΥΥΚΑ στην παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της Περιφέρειας.
https://www.dypede.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο