επικουρικοί

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – 2023

17-06-2024 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΜ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 17.06.2024 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ Α ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   19-06-2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023 19.06.2023

Read More
nurse symbol

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2024

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 2024:ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ 2024ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ 2024

Read More
επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτάται σήμερα ο Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης – ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗ υποψηφίων ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ιατρών κλάδου ΕΣΥ Νοσοκομείων της 6ης Υ.ΠΕ που εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν με την στην αριθμ. πρωτ: Γ4α/Γ.Π.12386/28-2-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ) έγκρισης του Υπουργείου Υγείας - 1 ΕΓΚΡΙΣΗ 2024. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί πρώτοι

Read More
επικουρικοί

17-06-2024 Ανακοίνωση και Κατάλογος θέσεων επικουρικών ιατρών

Αναρτούμε σήμερα 17/06/2024: κατάλογο αιτούντων ιατρών για εκπαίδευση στην αιμοκάθαρση σύμφωνα με το ΦΕΚ 7495/τ.Β/2023 καθώς και υπόδειγμα αίτησης. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ-υποδειγμα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ & ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΓΙΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Read More
1706

Monthly poster campaign by the 6th Health ADM in collaboration with the University of Patras in the 29th and 32nd Primary Schools of Patras

Monthly poster campaign by the 6th Health ADM in collaboration with the University of Patras in the 29th and 32nd Primary Schools of Patras within the framework of the European project Health4EUkids In the context of the European Health4EUKids project and the implementation of the Work Package 5 (W.P. 5) "GRUNAU

Read More