Αρχική > Health4EUkids
kidEU

«Health4EUkids»: Το πρωτοποριακό πρόγραμμα που εξασφάλισε η 6η ΥΠΕ

Η 6η Υ.ΠΕ. στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για χάραξη πολιτικών που βελτιώνουν τις συνθήκες υγείας του πληθυσμού εστιάζει στην καινοτομία και την πρωτοπορία. Αναζητά συνεργασίες, χρηματοδότηση και συμμετοχή σε έργα που θα συμβάλουν στην εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων. Ως διοικητικός οργανισμός επιδιώκει όχι μόνο την επιτυχή διαχείριση των τρεχουσών

Read More