επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 05/06/2024, ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024). 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 6Η ΥΠΕ-2024A ΠΑΘΟΛ.ΟΓΚΟΛΟΓ. ΣΥΓΚΕΝΤΡ ΠΡΑΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΝΑΜΟΡ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ)  

Read More
Screenshot 4

Πρόσκληση συνεργασίας του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης της 6ης Υ.ΠΕ, με 3 εξωτερικούς συνεργάτες κλάδου ΔΕ ειδικότητας ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Αναρτούμε σήμερα  Τετάρτη 05 Ιουνίου 2024  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ. «Πρόσκληση συνεργασίας του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης της 6ης Υ.ΠΕ, με τρείς (3) εξωτερικούς συνεργάτες κλάδου ΔΕ ειδικότητας ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών». Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 05/6/2024 έως και Τετάρτη 19/06/2024. 1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (IV)-

Read More