επικουρικο πρ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Μ.Ε.Θ. – 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024)

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/06/2024, ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (Μ.Ε.Θ. - 1Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2024) 6ηΥΠΕ_ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_2024A ΜΕΘ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ) 6ηΥΠΕ_ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ_2024A ΜΕΘ (ΣΥΓΚΕΝΤΡ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤ. ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔ. & ΑΝΑΜΟΡΙΟΔ.  

Read More