Αρχική > ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
6η ΥΠΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

Αναρτώνται σήμερα 16 Ιανουαρίου 2023 τα ΤΕΛΙΚΑ αποτελέσματα που αφορούν την πλήρωση θέσης ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (4Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022) Scanned from a Xerox Multifunction Printer  

Read More
6η ΥΠΕ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Αναρτώνται σήμερα 16 Ιανουαρίου 2023 η τελική Κατάταξη των υποψηφίων, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ, που αφορά στην πλήρωση θέσεων ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία στο Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, σύμφωνα με την  Γ4α/Γ.Π. 45011/04.08.2022 απόφαση του Υπουργείου Υγείας (2Η ΕΓΚΡΙΣΗ 2022). Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 4Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των  πέντε των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων που αφορά  στην πλήρωση θέσεων ειδικότητας, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, σε Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με την  Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022  ( 4η έγκριση 2022) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ακολουθεί η επισύναψη

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 2Η ΕΓΚΡΙΣΗ

Ανάρτηση τελικής Μοριοδότησης/ Κατάταξης (πριν τη συνέντευξη) των  πέντε των πέντε (5) πρώτων υποψηφίων που αφορά  στην πλήρωση θέσεων ειδικότητας, κλάδου ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, σε Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με την Γ4α/Γ.Π.οικ. Γ4α/Γ.Π. 45011 04-08-2022 (2η  έγκριση 2022)  απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ακολουθεί η

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στην Πάτρα σήμερα 23  Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα  Παρασκευή, αναρτώνται στον ιστότοπο  της 6ης ΥΠΕ,  οι πίνακες: Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων   Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 45011 04-08-2022   2η έγκριση 2022 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΜΠΕΙΡΑ ΜΥΕΛΟΣ ΟΣΤΩΝ)

Στην Πάτρα σήμερα 23 Δεκεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή, αναρτώνται στον ιστότοπο της 6ης ΥΠΕ, οι πίνακες: 1.Μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων 2.Αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης υποψηφίων για θέσεις ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ κλάδου Γιατρών Ε.Σ.Υ., όπως εγκρίθηκαν με την αρίθμ. Γ4α/Γ.Π. 55065/06.10.2022 4η έγκριση 2022 εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και μετά την συνεδρίαση

Read More