Αρχική > Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας
6η ΥΠΕ

Πίνακας Τελικής Βαθμολογίας

Αναρτούμε σήμερα 17/05/2024 ημέρα Παρασκευή στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε. τον Πίνακα Τελικής Βαθμολογίας -για την πλήρωση μίας (1) θέσης  ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ειδικότητας Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου στο βαθμό Επιμελητή Β΄ για το Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, που περιλαμβάνεται στην υπ' αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.12386/28-02-2024 ΤΡΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, απόφαση έγκρισης του Υφυπουργού Υγείας. Scanned from a Xerox

Read More