Αρχική > εκλογές
election day 6hype

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2023

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τον ορισμό της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Επιστημονικά Υπευθύνων και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής

Read More
election day 6hype

Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της 6ης ΥΠΕ

Ανακοίνωση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 2.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-2023ocx  

Read More
election day 6hype

Οριστικοποίηση ενιαίων πινάκων εκλογέων των Επιστημονικά Υπευθύνων και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ των ΚΥ για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο ΠΦΥ της 6ης ΥΠΕ

Οριστικοποίηση ενιαίων πινάκων εκλογέων των Επιστημονικά Υπευθύνων και των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ των ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ _

Read More
election day 6hype

Εκλογές επιστημονικού συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ

Αφορά εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Επιστημονικού Συμβουλίου της 6ης ΥΠΕ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6ης ΥΠΕ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ 2023 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕ & ΤΕ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Κ.Υ. 6ης ΥΠΕ  

Read More
election day 6hype

Οριστικοποίηση υποψηφιοτήτων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων της 6ης ΥΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 2023  

Read More
election day 6hype

Μετάθεση ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων & IΔΑΧ για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης ΥΠΕ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2023  

Read More
election day 6hype

Γνωστοποίηση ορισμού, κατόπιν Δημόσιας Ηλεκτρονικής κλήρωσης, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων μονίμων υπαλλήλων για το Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο των της 6ης ΥΠΕ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ 2023    

Read More