Αρχική > οδοντοτεχνίτες
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Ανάρτηση Πράξεων στο Διαδίκτυο | Πρόγραμμα Δι@ύγεια - Προβολή Πράξης (diavgeia.gov.gr) ΠΡΟΣΚΛ. -ΣΥΜΒ. ΕΚΤΕΛ. ΟΔΟΝΤΟΤ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Read More