Αρχική > προμήθειες
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για το ΠΙ Βασιλικάδων (ΚΥ Σάμης), αρμοδιότητας της 6ης Υ.Πε

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 19/06/2023 13:00 Προϋπολογισμός : 1.185€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   Πρόσκληση - 0(46)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥ & ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ 6ης Υ.Πε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 0(37) Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 15/06/2023 12:00 Προϋπολογισμός : 37.200€ (με ΦΠΑ)

Read More
6η ΥΠΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥ ΑΓΡΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13/06/2023 13:00 Προϋπολογισμός : 3.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   Πρόσκληση - 0(44)

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Προμήθεια υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση φθορών του κτιρίου του ΚΥ Γκούρα Κορινθίας

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 13/06/2023 13:00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.880 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Read More
6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δύο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αρταίων, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Άρτας Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Λήξη Υποβολής Προσφορών 20/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.ΤΟΜΥ ΑΡΤΑΣ.  

Read More
6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της ΤΟΜΥ Μεσολογγίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ. εντός των ορίων του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου.

Λήξη Υποβολής Προσφορών 13/06/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΜΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

Read More
6η ΥΠΕ

Ορθή Επανάληψη: Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση τριών (3) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της 1ης, 2ης & 3ης ΤΟΜΥ Καλαμάτας Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ

Λήξη Υποβολής Προσφορών 08/06/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ -ΟΡΘΗ  

Read More
6η ΥΠΕ

Επαναπροκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση δυο (2) ακινήτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Ιωαννιτών, ένα (1) στην περιοχή Κουραμπά (4η ΤΟΜΥ), και ένα (1) στην περιοχή Σεισμόπληκτα (6η ΤΟΜΥ) για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ΤΟΜΥ Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.

Λήξη Υποβολής Προσφορών 16/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓ.ΤΟΜΥ ΙΩΑΝΝ.

Read More
6η ΥΠΕ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ”

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ" ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ηλεκτρονική πλατφόρμα iSupplies - Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών ... https://isupplies.gr       27-03-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Read More
6η ΥΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: προμήθεια Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0), Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) και συνοδού εξοπλισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιδραστηρίων (CPV 33696500-0) και Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων (CPV 33790000-4) και συνοδού εξοπλισμού που απαιτούνται για τη διενέργεια 2.140 εξετάσεων μοριακής ανίχνευσης του SARS-COV-2, από το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης Λοιμογόνων Παραγόντων του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ.,  με κριτήριο κατακύρωσης την

Read More