Αρχική > χειρουργική ειδικότητα
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1η ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Αναρτούμε σήμερα 28/3/2022  στον ιστότοπο της 6ης Υ.ΠΕ , Πίνακες μη παραδεκτών υποψηφιοτήτων(Πίνακας Α΄) και  αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (Πίνακας Β΄) ειδικότητας  Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄ και Διευθυντή , που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 5333//5/2/2021, 3η ορθή  επανάληψη, 1η έγκριση 2021. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αναρτούμε σήμερα 20-10-2021 Πίνακα Αναμοριοδότησης και Νέας Κατάταξης , των επόμενων πέντε (5) υποψηφίων, μετά την επανάληψη της διαδικασίας - για μία (1)  θέση σε βαθμό  ΕΒ ΄ειδικότητας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ του Γ.Ν. Τρίπολης, (προκήρυξη 2624/10-2-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) που περιλαμβάνετε στην εγκριτική απόφαση Γ4α/Γ.Π.οικ.8252/7-2-2020 - 5η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Υπουργείου Υγείας. Ακολουθεί η επισύναψη αρχείου   Scanned

Read More
6η ΥΠΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3η ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αναρτούμε σήμερα 12/10/2021  στον ιστότοπο της 6ης Υ.Πε , Πίνακες μη παραδεκτών καθώς και αναμοριοδότησης και νέας κατάταξης (μετά τις ενστάσεις), των πέντε(5) πρώτων υποψηφίων για κάθε θέση ειδικότητας Χειρουργικής σε βαθμό Επιμελητή Β΄, που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση  Γ4α/Γ.Π. 54849//21/9/2020 ορθή επανάληψη.    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ : ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Read More