Αρχική > Διαδικτυακή συνάντηση
dia viou mathisi

1η Διαδικτυακή Συνάντηση Των Υπευθύνων Εκπαίδευσης Των Νοσοκομείων Της 6ης ΥΠΕ

Στις 22/08/2022 πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση των Υπευθύνων εκπαίδευσης των Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ, με την ομάδα εκπαιδευτικών δράσεων, με θέμα το σχεδιασμό προγραμμάτων σύγχρονης και ασύγχρονης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού όλων των βαθμίδων, σε ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας των Νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ, με στόχο την

Read More