Αρχική > ΚΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (8)

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης»

2η ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.500€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Σας ενημερώνουμε ότι στις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναγραφεί εκ' παραδρομής ότι το ποσό δαπάνης είναι 7.440€ (από την πρώτη Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης). Το πραγματικό ποσό είναι

Read More
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (8)

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Κατεδάφιση τμήματος στεγάστρου και υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο ΚΥ Λευκίμμης» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Read More